Một số công cụ kiểm tra cần thiết của một SEOer cần phải biết

Để làm một SEOer giỏi không chỉ cần kỹ năng mà còn cần chút tư duy nữa, và phần kỹ năng mà mình sẽ nói ở đây đó chính là sử dụng thành thạo một số công cụ kiểm tra cần thiết của một SEOer. Đây là một bài giới thiệu đơn giản vì vậy mình sẽ không chỉ rõ cách làm cụ thể nhé.

Một số công cụ kiểm tra cần thiết của một SEOer cần phải biết
Một số công cụ kiểm tra cần thiết của một SEOer cần phải biết

1.Đây là 2 công cụ chính của Google

Google Search Console: https://www.google.com/webmasters/tools/

Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/

2. Công cụ theo dõi hành vi người dùng trên website

Công cụ Hotjar: https://www.hotjar.com/

Công cụ Heap Analytics: https://heapanalytics.com/

Công cụ CrazyEgg: https://www.crazyegg.com/

3.Công cụ bảo vệ bản quyền bài viết (nếu cần)

DMCA: https://www.dmca.com/

4.Công cụ loại bỏ backlink xấu

Link Detox: https://www.linkdetox.com/

Disavow Link Tool: https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1/

5.Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa

Helu Ranking: https://ranking.helu.vn/

Phần mềm NinjRank: https://www.phanmemninjarank.com/

Rank Tracker của Seo Power Suite

6.Công cụ theo dõi trending

Google trend: https://trends.google.com/trends/?geo=VN

MozCast: https://moz.com/mozcast/

Một số công cụ kiểm tra cần thiết của một SEOer cần phải biết

Tạm kết

Các công cộng này tuy là cần thiết nhưng quan trọng vẫn là tư duy của SEOer quyết định phần thắng. Sau này khi bạn đã là một SEOer thì bạn sẽ thấy có nhiều cách làm SEO khác nhau. Mình sẽ nói rõ ở bài kế tiếp

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply